Tổ chức các hoạt động hướng dẫn sử dụng mạng xã hội

Ngày 13/08/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã gửi công văn Số: 3402 /KH-SGDĐT về việc: "Tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn sử dụng mạng xã hội khai thác thông tin trên Internet", với mục đích:
 

1. Nâng cao nhận thức, định hướng cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường học khai thác, sử dụng thông tin trên Internet, sử dụng mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác đúng quy định, phục vụ việc nghiên cứu, học tập, giải trí lành mạnh, thiết thực. Hạn chế các tác động tiêu cực đến cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh từ các nội dung xấu, không lành mạnh trên Internet.
 

2. Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên để quản lý, hoàn thiện mạng lưới trang website của ngành và các nhà trường, mạng xã hội, các loại hình truyền thông khác trong ngành Giáo dục trên Internet, bảo đảm việc cung cấp sử dụng thông tin trên Internet lành mạnh, hữu ích, đạt hiệu quả giáo dục cao.
 

3. Nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, Lãnh đạo các đơn vị, phát huy sức mạnh tổng hợp của cơ quan, đơn vị trường học về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trường học trên địa bàn Thành phố.
 

Nội dung chi tiết như sau:
 

                         

Nguồn: Ban Giám Hiệu
© 2018 - Bản quyền thuộc về trường THPT Yên Hòa
Đang online: 12
Tổng truy cập: 2.462.536